Vanliga frågor och svar


Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna om studien och behandlingarna.

<- Tillbaka: gratis KBT för hälsoångest / hypokondri i Stockholm

  • Vart kan jag vända mig för att få hjälp med hälsoångest?
Kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar väl
Kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar väl vid hälsoångest. Behandlingen bör helst vara praktiskt upplagd, på ett sådant sätt att du närmar dig sådant som du tycker är obehagligt, för att få lättare att hantera liknande fenomen i framtiden. Vi rekommenderar att du går behandling med legitimerad psykolog eller psykoterapeut eftersom att detta ökar sannolikheten för att din behandlare har en adekvat utbildning.

Fritt vårdval gäller
Du har rätt att vända dig till vilken vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning som helst i länet där du bor. Du behöver i regel inte ha remiss. Om du söker till vårdcentral, tänk på att många vårdcentraler inte kan erbjuda psykologisk behandling.

  • Frågor om studiens upplägg
Hur anmäler jag mig till studien?
Anmälan till studien är nu stängd sedan 18/3 2017. Om du vill kan du lämna en intresseanmälan för framtida studier av hur hälsoångest fungerar och bäst behandlas. Klicka i så fall här.

Hur länge pågår studien?
Vi tror att studiens huvudfas kommer att pågå ungefär tills sommaren 2017. Anmälan stängde 18/3 2017. Du som redan är anmäld kommer att kontaktas och erbjudas bedömning i mån av plats.

Hur många deltar i studien?
Vårt mål är att 200 personer ska delta i studien.

  • Frågor om vad som krävs för deltagande
Hur vet jag om studien passar mig?
Detta avgörs genom bedömning med psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral. Bedömningen tar hänsyn till en mängd faktorer som är viktiga för studien, inte bara hur svåra dina besvär är. Du kallas till bedömning om du lämnat en anmälan till studien via internet.

Antagligen passar studien dig om (1) du ofta känner dig rädd för att ha eller drabbas av en svår sjukdom, (2) din oro har funnits (återkommande) under en längre tid (nära 6 månader eller längre) och (3) du ser din rädsla för sjukdomar som ett problem. Läs mer om hälsoångest / hypokondri här.

Jag har varit orolig för allvarliga sjukdomar till och från under lång tid. Saken är bara den att min oro ibland ger med sig, så att jag kan ha perioder av veckor - eller i bästa fall månader - utan större oro. Sedan kommer min hälsoångest alltid tillbaka, oftast när jag upptäcker något nytt som avviker i kroppen. Hur vanligt är detta? Passar studien?
Detta är ett vanligt mönster, men det går inte att säga säkert om studien passar förrän du genomgått bedömning vid Gustavsbergs vårdcentral. Vi rekommenderar dig att lämna en anmälan när din hälsoångest är någorlunda aktuell.

Jag är bosatt utanför Stockholms län. Kan jag ändå vara med i studien?
Nej, du måste vara bosatt och skriven i Stockholms län för att delta.

Jag kommer att vara bortrest under den tänkta behandlingstiden. Kan jag vara med ändå?
En enstaka veckas frånvaro är helt OK. Om man går i vanlig terapi (med fysiska träffar en gång i veckan) brukar man då helt enkelt boka två samtal en annan vecka. På så sätt hinner man ändå med sina 12 samtal under de 12 behandlingsveckorna. Om du behöver vara borta mer än en vecka rekommenderar vi dig att avvakta med ditt deltagande (till ett tillfälle då det passar bättre) eller istället söka ordinarie vård via vårdcentral eller öppenpsykiatrisk mottagning (se www.1177.se).

Vad kostar det att delta i studien?
Det är gratis att delta i studien, men kom ihåg att du ändå behöver anmäla dig i kassan varje gång du besöker Gustavsbergs vårdcentral.

Det står att jag behöver en dator för att delta. Går det bra med smartphone eller surfplatta?
Dessvärre krånglar studiens webbplattform ofta med smartphone och surfplatta. Eftersom att både den internetförmedlade behandlingen och studiens frågeformulär är beroende av webbplattformen rekommenderar vi dig att använda en vanlig dator.

  • Frågor om behandlingarna
Det står att man lottas till behandling via internet eller behandling på Gustavsbergs vårdcentral. Jag är bara intresserad av den ena behandlingen. Får jag välja behandling?
Nej, det går inte att välja behandling. Båda behandlingar har dock visat sig mycket effektiva i tidigare studier. Om du bara är intresserad av den ena behandlingen (t.ex. den som förmedlas på traditionellt sätt med fysiska träffar) rekommenderar vi dig att avstå från att delta i studien. Kontakta istället den ordinarie sjukvården, alltså en vårdcentral eller öppenpsykiatrisk mottagning (se www.1177.se).

Om man lottas till att gå i behandling vid Gustavsbergs vårdcentral så behöver man boka tider under kontorstid, ca 8.15 - 16, en gång i veckan under de 12 behandlingsveckorna. Hur mycket kan jag själv styra över vilken tid jag får? Måste jag boka samma tid varje vecka?
Du behöver vara ganska flexibel. I regel arbetar våra behandlare deltid med studien, vilket innebär att de bara har en eller ett par veckodagar avsatta för bokningar. Vi vet även av erfarenhet att tidiga morgontider och sena eftermiddagstider brukar bokas först. Därmed är risken stor att du behöver åka till vårdcentralen någon gång mitt på dagen. Om du känner dig väldigt låst vid vissa tider, t.ex. ”bara måndagar efter 15”, rekommenderar vi dig att istället söka ordinarie vård (se www.1177.se).

Ofta är det lättast att boka samma tid varje vecka, men detta är i regel inget måste. I händelse av sjukdom eller andra förhinder brukar det gå bra att flytta enstaka tider eller boka två samtal någon vecka. Det är viktigt att man genomför alla 12 samtal under de 12 behandlingsveckorna.

Hur hittar jag till Gustavsbergs vårdcentral?
Adress: Odelbergs väg 19D, 134 40 Gustavsberg
För dig som bor i området, observera att vårdcentralen inte längre ligger i Gustavsbergs centrum utan vid hamnen.

Resväg kommunalt:
Bussar går från Slussen. Du väljer 423 eller 425 mot Gustavsbergs Lugnet, alternativt 474 mot Hemmesta. Resan tar ungefär 20-25 minuter och du går av vid Farstaviken. Observera att buss 422 och 445 tar längre tid; uppemot 35-45 minuter.

Busshållplatsen ligger i en kurva. Promenera tillbaka, mot bussens färdriktning, och korsa vägen. Fortsätt på vänster sida om viken och följ vattnet. Gå alltså under den stora skylten, förbi det gulputsade huset och sedan tornhuset. Du når snart Gustavsbergs hamn och vårdcentralen dyker upp på höjden till vänster. Gå in via huvudentrén och anmäl dig i kassan. Personalen kan visa dig vägen.

Resväg med bil:
Du kör väg 222 från Slussen och följer skyltningen mot Gustavsbergs centrum. Sväng av vid Gustavsbergs hamn, se beskrivning ovan.

Hur avbokar jag ett besök vid Gustavsbergs vårdcentral?
Ring 08-718 73 20.

Hur går internetbehandlingen till rent praktiskt?
Hälften av alla deltagare i studien lottas till att gå i internetbehandling; närmare bestämt internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT). Internetbehandlingen är 12 veckor lång. Deltagare i internetbehandlingen loggar regelbundet in på behandlingens webbplattform. Man behöver inte logga in på några bestämda tider, men det är viktigt att man arbetar kontinuerligt med behandlingen.

Varje vecka får man läsa en text som handlar om hälsoångest och hur man kan påverka sitt mående i rätt riktning. Varje vecka innehåller även praktiska moment, olika beteendeförändringar och övningar, som man arbetar med i sin vardag. Många moment går ut på att närma sig sådant som väcker ens rädsla, så att man får lättare att hantera liknande fenomen i framtiden.

Under internetbehandlingen har man kontakt med en psykolog via ett system som liknar e-post (på behandlingens webbplattform). När man är klar med veckans uppgifter besvarar man några frågor för att få återkoppling från sin psykolog och tillgång till nästa steg i behandlingen. Behandlingen innebär ingen telefonkontakt eller några fysiska träffar. Man behöver inte ha några avancerade datorkunskaper för att delta i internetbehandling.

Det står att man behöver lägga ner ungefär en timme per dag på behandlingen (oavsett vilken man lottas till). Betyder det att jag måste sitta vid datorn precis en timme varje dag om jag lottas till internetbehandling?
Nej, du behöver inte sitta vid datorn en timme per dag. Däremot behöver du lägga ner mycket tid och arbeta med behandlingen regelbundet. Du behöver logga in på studiens webbplattform några gånger i veckan för att läsa motsvarande ca 5-15 A4-sidor text per vecka (det går bra att skriva ut texten om du har skrivare). Du behöver också göra praktiska övningar dagligen.

Fungerar verkligen internetbehandlingen?
Ja, absolut! Vi har genomfört tidigare studier där vi sett att vår internetförmedlade KBT för hälsoångest har väldigt god effekt. Egentligen är det inte så konstigt, eftersom att internetförmedlad KBT bygger på precis samma komponenter och principer som man arbetar med i vanlig KBT. Dessutom finns över 100 ordentliga studier som visat att internetförmedlad KBT kan vara effektiv vid andra typer av dåligt mående (depression, ångest m.m.). Tror du oss fortfarande inte? Titta här!

  • Vanliga frågor om anmälan
Jag har gjort steg 1 av anmälan (jag har lämnat mina personuppgifter), men avbröt steg 2 innan jag hade fyllt i alla frågeformulär om mitt mående. Hur slutför jag steg 2 av anmälan?
Du loggar in på www.webskattning.se/ha med ditt personnummer som användarnamn och ditt personliga lösenord (som du valde vid steg 1). Ditt personnummer måste skrivas på formen 19xxxxxx-xxxx, alltså med ”19” och ”-”.

Det känns som att frågeformulären är svåra att svara på. Hur vet jag att det blir rätt?
Ingen fara! Vi vet att frågorna kan vara svåra att förstå ibland, men gör bara ditt bästa och svara på frågorna så gott du kan. Formulären är inte tänkta att ge en heltäckande bild av din situation och ditt mående.

Jag har anmält mig till studien via internet. Hur lång tid tar det innan man kontaktas för bedömning?
Här är det tyvärr svårt att ge ett generellt svar. Väntetiden varierar beroende på när man anmäler sig och hur många behandlare som för tillfället är engagerade i studien. Kring sena våren och sommaren har studien alltid uppehåll i rekryteringen p.g.a. sommarledigheter.

  • Vanliga frågor om studiens webbplattform
Jag är med i studien, men kan inte logga in på studiens plattform. Hur gör jag?
Det absolut vanligaste problemet är att man glömmer bort att mata in sitt personnummer med ”19” först och streck (”-”) innan de sista fyra siffrorna. Det fungerar t.ex. inte att skriva ”1212121212” istället för ”19121212-1212”. Adressen till inloggningen är www.webskattning.se/ha och lösenordet valde du själv vid steg 1 av anmälan. Gör gärna ytterligare ett försök att logga in med rätt format på personnumret och ditt personliga lösenord.

Ett annat vanligt problem är att webbläsaren lagrat information som stör inloggningen. Gå gärna in på www.rensacachen.nu och följ instruktionen för att tömma webbläsarens cache-minne. Om inloggningen fortfarande inte fungerar, vänta gärna någon dag för att utesluta att det rör sig om ett tillfälligt fel. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta projektledare Erland Axelsson via erland.axelsson@ki.se.

Hemsidan ser konstig ut på min smartphone/surfplatta. Hur gör jag?
Studiens hemsida är tyvärr inte anpassad för smartphone eller surfplatta. Vi rekommenderar dig att använda en vanlig dator istället.

  • Vanliga frågor om mätningar och information
Studiens deltagare fyller i frågeformulär (1) vid anmälan, (2) inför behandling, (3) varje vecka under behandling, (4) direkt efter behandling och sedan (5) för 6- och 12-månadersuppföljningar. Hur kommer det sig att studien har så många mätningar?
Syftet med studien är att jämföra effekten av två sorters kognitiv beteendeterapi (KBT), d.v.s. vanligt KBT (med fysiska träffar) och internetförmedlad KBT (på distans). Här fyller alla mätningar en viktig funktion!

Frågeformulären vid anmälan (1) underlättar en riktig bedömning, så att behandlingen verkligen passar för alla deltagare. Frågeformulären precis inför behandling (2) är viktiga eftersom att de jämförs med frågeformulären precis efter behandling (4), så att man kan jämföra behandlingarnas kortsiktiga effekt. Frågeformulären varje vecka under behandling (3) gör det möjligt att studera samband mellan olika typer av mående och komponenter i behandlingarna, samt att spekulera i vad som är mest verksamt i behandlingarna. Slutligen gör frågeformulären vid uppföljningarna (5) det också möjligt att studera långtidseffekter – något som ofta glöms bort inom behandlingsforskning.

Hur lagras informationen om mig som deltagare? Hur kommer allt att presenteras?
Informationen från studiens frågeformulär lagras säkert, så att bara forskare inom studien har tillgång till uppgifterna. Du har alltid rätt att begära ut den information som vi lagrar om dig. Uppgifterna redovisas bara på gruppnivå (t.ex. med medelvärden), vilket gör det omöjligt att identifiera dig som enskild deltagare. Mer information om lagringen av data framgår i patientinformationen vid steg 2 av anmälan.

Från och med bedömningssamtalet vid Gustavsbergs vårdcentral lagras även viss information i landstingets vanliga journalsystem, precis som vid vilken vårdkontakt som helst. Dessa journalanteckningar kan läsas av annan vårdpersonal inom landstinget, men detta är bara tillåtet om du är deras patient och du ger dem ditt medgivande till detta.

<- Tillbaka: gratis KBT för hälsoångest / hypokondri i Stockholm

För ytterligare information, kontakta projektledare leg. psykolog Erland Axelsson, e-post: erland.axelsson@ki.se