Om behandling inom studienVanliga frågor och svar
Vi har samlat svar på vanliga frågor här.

Studiens anmälan nu stängd
Anmälan till studien är nu stängd sedan 18/3 2017. Om du vill kan du lämna en intresseanmälan för framtida studier av hur hälsoångest fungerar och bäst behandlas. Klicka i så fall här.

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT)
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en väletablerad form av psykologisk behandling. När det gäller oro och ångest brukar KBT alltid rekommenderas som förstavalsbehandling, eftersom att ett stort antal studier visat goda och bestående effekter. Typiskt för KBT är att patienten är engagerad i sin egen behandling och arbetar aktivit med praktiska hemuppgifter. Det är hemuppgifterna och arbetet i vardagen som ger det mesta av behandlingseffekten. Något annat som är typiskt för de flesta slags KBT är att terapin främst handlar om patientens nuvarande situation (i motsats till patientens uppväxt). KBT för ångest är en kort och intensiv behandling, men ändå ingen "quick fix" (någon sådan finns inte). Att långsiktigt förändra sitt mående kan kräva mycket hårt arbete även efter avslutad kontakt.

Två sorters KBT för hälsoångest (hypokondri)
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att förmedla KBT via internet. Fördelen med detta är att behandlingen blir mer tillgänglig och flexibel i tid och rum. Internetförmedlad KBT bygger på samma behandlingsprinciper, verktyg och övningar som vanlig KBT. Både internetförmedlad KBT och vanlig KBT har också visat sig vara effektiva behandlingar för hälsoångest. Dock har ingen direkt jämförelse gjorts mellan terapiformerna, för att se om det finns någon genomsnittlig skillnad i effekt. Studien går ut på att göra en sådan jämförelse mellan internetförmedlad och vanlig KBT för hälsoångest.

Alla deltagare i studien lottas till att gå i internetförmedlad KBT eller vanlig KBT:

Internetförmedlad KBT
Vår internetbehandling för hälsoångest är ett självhjälpsprogram som är indelat i 12 delar (moduler). Du arbetar med en modul per vecka och har sammanlagt 12 veckor på dig att gå igenom hela behandlingen. Varje modul består av en text som du läser och övningar du gör i din vardag. Texterna kan vara ganska omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. För god effekt behöver du kunna avsätta i genomsnitt en timme per dag för behandlingen. Detta innebär inte att du aktivt sitter ner med behandlingen under en timme, utan att arbetet på ett kontinuerligt sätt integreras i din dag.

Under behandlingens gång har du regelbunden kontakt med din psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du som behandlingsdeltagare i självskattningsskalor med frågor om ditt mående, så att din psykolog kan följa hur det går. Frågeforumlären fylls i via internet. Internetförmedlad KBT omfattar alltså inga fysiska träffar, utan sker helt på distans.

Vanlig KBT vid Gustavsbergs vårdcentral
Hälften av alla deltagare slumpas ej till internetbehandling, utan går istället i vanlig KBT vid Gustavsbergs vårdcentral på Värmdö utanför Stockholm. Att åka kommunalt till Gustavsbergs vårdcentral tar ungefär 25 minuter med buss från Slussen.

Precis som internetbehandlingen är denna behandling ett slags kognitiv beteendeterapi (KBT) som varar i 12 veckor. Varje vecka åker du som behandlingsdeltagare till Gustavsbergs vårdcentral och träffar en psykolog på plats. Samtalen bokas kontorstid, i regel mellan 8.15 och 16.00, och varar i ca 50-90 minuter. Precis som under internetbehandlingen behöver du lägga ner ungefär en timme per dag på behandlingens hemuppgifter. Precis som under internetbehandlingen fyller du också varje vecka i frågeformulär om ditt mående via internet.

Samma behandlingsprinciper i båda sorters KBT
Oavsett om du lottas till att gå din behandling på distans via internet eller på Gustavsbergs vårdcentral så bygger terapin på samma principer och effektiva komponenter. Du kommer att få information om hur man kan förstå hälsoångest utifrån ett KBT-perspektiv, och sedan att arbeta med praktiska övningar för att må bättre på lång sikt. Du behöver vara envis och inställd på att konfronteras med vissa av de saker som väcker din oro. Om du är villig att ge strategierna en ärlig chans tror vi att du har mycket goda chanser att göra något åt din hälsoångest!

Behandlingen passar bara för hälsoångest
Behandlingen är utvecklad specifikt för hälsoångest (hypokondri).

För att delta i studien behöver du:
  • vara minst 18 år gammal
  • vara bosatt och skriven i Stockholms län
  • ha daglig tillgång till dator och internet
  • ha tid att dagligen arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor
  • ha möjlighet att boka tider ca 8.15-16.00 vid Gustavsbergs vårdcentral
Studien lämpar sig inte för dig:
  • med hög självmordsrisk
  • som har svårt att läsa eller skriva svenska
  • som kommer att befinna dig utomlands mer än 1 vecka under behandlingsperioden
Som anmäld kallas du till ett bedömningssamtal med psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral. Vid detta samtal avgörs om studien passar dig eller inte.

Många frågeformulär för utvärdering
För utvärderingen av behandlingen får du som deltagare besvara ett stort antal frågeformulär om ditt mående under studien. Du kommer att kontaktas för mätningar både inför, under och efter behandling - samt 6 och 12 månader efter behandling. Frågeformulären besvaras via studiens hemsida på internet.

Studiens anmälan nu stängd
Anmälan till studien är nu stängd sedan 18/3 2017. Om du vill kan du lämna en intresseanmälan för framtida studier av hur hälsoångest fungerar och bäst behandlas. Klicka i så fall här.

För ytterligare information, kontakta projektledare leg. psykolog Erland Axelsson, e-post: erland.axelsson@ki.se